3 grudnia 2017 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy – Wyrażenia regularne w pracy ze styleguidami – Rejestracja