24 listopada 2018 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy – Tłumaczenie odpisów z KRS i dokumentów z rejestrów handlowych – rejestracja