7 kwietnia 2018 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy j. angielskiego – Wstęp do tłumaczenia tekstów z dziedziny medycyny weterynaryjnej – rejestracja