7 kwietnia 2018 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy – Wstęp do tłumaczenia tekstów medycznych – rejestracja