7 kwietnia 2018 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy – przedrostki, rdzenie, przyrostki i skróty w języku medycznym na przykładzie epikryz wypisowych, opisów wyników badań diagnostycznych i komunikacji specjalistów w praktyce klinicznej – rejestracja