3 grudnia 2017 – Warszawa – Szkolenie 1 – Liczebniki – warsztaty polonistyczne – rejestracja