3 czerwca 2017 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy – Zasady sporządzania tłumaczeń poświadczonych – Rejestracja