3 czerwca 2017 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy – Warsztaty polonistyczne – Rejestracja