22-23 października 2016 – Wrocław – Szkolenie dla tłumaczy – Prawo upadłościowe – rejestracja