1-2 października 2016 – Wrocław – Szkolenie dla tłumaczy języka niderlandzkiego – Bezpieczeństwo pracy – rejestracja