19 listopada 2016 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy – Prawo zobowiązań – Rejestracja