2 grudnia 2017 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy – Tłumaczenie aktów notarialnych kupna-sprzedaży nieruchomości

Organizator: Fundacja FreeLING

Termin: sobota 2 grudnia 2017 r.

Miejsce: Warszawa, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Business Room, ul. Grójecka 1/3

Zakres tematyczny: Tłumaczenie aktów notarialnych kupna-sprzedaży nieruchomości – wykład + warsztaty

Tematem przewodnim szkolenia będą akty notarialne, w szczególności dotyczące transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości. Podczas sesji przedpołudniowej tłumacz-prawnik wprowadzi uczestników w specyfikę tego typu aktów notarialnych. Szczegółowy program wykładu można znaleźć poniżej.

Po wykładzie uczestnicy podzielą się na grupy językowe, by już w swoim gronie lingwistycznym pracować pod okiem moderatora. Każda grupa językowa przeanalizuje terminologię związaną z kupnem i sprzedażą nieruchomości w Polsce i w wybranym kraju swojego języka docelowego oraz wykona ćwiczenia translatorskie w oparciu o konkretne teksty.

Warsztaty będą prowadzone wg koncepcji „Tłumacze szkolą tłumaczy”. Oznacza to, że dążymy do aktywnego udziału każdego uczestnika, zarówno początkującego, jak i doświadczonego. Dyskusje przebiegają w otwartej atmosferze wymiany doświadczeń, a zadaniem moderatora danej grupy językowej jest przede wszystkim czuwanie nad przebiegiem warsztatów.

Forma:
Wykład (3 godziny) + warsztaty tłumaczeniowe (3 godziny)

Grupa docelowa:
Wykład będzie prowadzony w języku polskim i jest dostępny dla tłumaczy wszystkich języków. Istnieje możliwość udziału w wykładzie bez udziału w warsztatach.
Warsztaty będą prowadzone dla sekcji rosyjskiej, czeskiej, hiszpańskiej, niderlandzkiej i francuskiej. Wymagana dobra znajomość języka roboczego.

Minimalna liczba uczestników w każdej grupie językowej: 5
Maksymalna liczba uczestników w każdej grupie językowej: 15

Program:
9.30-10.00: rejestracja uczestników
10.00-13.00: sesja 1: wykład (z przerwą 15-minutową)
13.00-14.00: przerwa obiadowa
14.00-17.00: sesja 2: warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe (z przerwą 15-minutową)

Cena:
Cena szkolenia: 280 złotych.
Dla członków organizacji partnerskich, tłumaczy uczestniczących w innym szkoleniu w ten weekend: 250 złotych.
Dla wszystkich tłumaczy języka niderlandzkiego: 240 złotych (szkolenie dofinansowane przez Ambasadę Królestwa Niderlandów).
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Cena za udział w samym wykładzie (bez warsztatów): 100 złotych. Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Fundacja FreeLING przynaje jeden grant szkoleniowy na szkolenie. Grant obejmuje darmowy udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa. Grant nie obejmuje obiadu. Zasady przyznania grantów można znaleźć w zakładce Szkolenia/Granty szkoleniowe.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą się zarejestrować na stronie rejestracyjnej.

Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie.
W przypadku problemów z rejestracją, prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone uczestnikom.

Szczegółowy opis programu:

Sesja 1: Wykład „Akty notarialne – umowy sprzedaży nieruchomości”

 1. Akt notarialny – czym jest? Przepisy wprowadzające
 2. Wskazana forma aktu notarialnego
 3. Budowa aktu
 4. Konieczność zachowania formy aktu notarialnego (na przykładzie umów):
  • Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości i umowa przenosząca własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości (art. 158 kc);
  • Umowa o przedłużenie wieczystego użytkowania (art. 236 § 3 kc);
  • Umowa zobowiązująca do przeniesienia prawa wieczystego użytkowania i umowa przenosząca to prawo (art. 237 w zw. z art. 158 kc);
  • Oświadczenie darczyńcy przy umowie darowizny (art. 890 § 1 kc);
  • Umowa o dział spadku, w skład którego wchodzi nieruchomość (art. 1037 § 2 kc);
  • Zrzeczenie się dziedziczenia przez przyszłego spadkobiercę ustawowego i uchylenie tego zrzeczenia (art. 1048 i 1050 kc);
  • Umowa spółki komandytowej (art. 106 kodeksu spółek handlowych), statut spółki komandytowo-akcyjnej (art. 131 ksh), umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 157 § 2 ksh), statut spółki akcyjnej (art. 301 § 2 ksh);
  • Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 5. Umowa przedwstępna a umowa przyrzeczona sprzedaży nieruchomości – teoria a praktyka
 6. Co ponadto może tłumacz, tj. jak być bardziej konkurencyjnym niż inni tłumacze (na przykładzie praktycznych aspektów dot. podatku od nieruchomości, użytkowania wieczystego, orzecznictwa co do części wspólnych budynku, zezwoleń dot. nabywania nieruchomości przez cudzoziemców).
 7. Kiedy można unieważnić akt notarialny – pozew o unieważnienie aktu notarialnego

Prowadząca: Aleksandra Kamińska

na górę

Sesja 2: Warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe

Sesja popołudniowa to praktyczne ćwiczenia terminologiczno-translatorskie. Na podstawie przykładowych aktów notarialnych uczestnicy wspólnie opracują dwujęzyczne glosariusze stanowiące doskonały materiał pomocniczy w pracy każdego tłumacza. Warsztaty moderowane będą przez tłumaczy – praktyków, chcących dzielić się swoim doświadczeniem z innymi.

Moderatorzy:

Sekcja rosyjska: Aleksandra Kamińska
Sekcja francuska: Dorota Bruś – sekcja francuska zorganizowana we współpracy z Lubelskim Stowarzyszeniem Tłumaczy
Sekcja czeska: Magdalena Domaradzka
Sekcja hiszpańska: Agata Kornacka
Sekcja niderlandzka: Stefanie Bogaerts, Katarzyna Szylderowicz

na górę