Nasi wykładowcy i moderatorzy

Małgorzata Baran-Kalinowska

Michał Berski

Dorota Bruś

Anastazja Brzezińska

Stefanie Bogaerts

Dagmara Chełstowska

Magdalena Domaradzka

Bartłomiej Dymek

Maria Barbara Guszczin

Piotr Iciek

Katarzyna Javaheri-Szpak

dr Aleksandra Kalata-Zawłocka

Aleksandra Kamińska

Małgorzata Kasprowicz

dr hab. Piotr Kładoczny

Paweł Korpal

dr Ewa Kościałkowska-Okońska

prof. nadzw. UP dr hab. Artur D. Kubacki

Michał Łach

dr Konrad Łyjak

dr Anna Mróz

dr David Nieto-Rasiński

dr Monika Pawelec-Skurzyńska

Katarzyna Piórkowska–Frątczak

Monika Rozwarzewska

Agnieszka Rybacka

Maria Schneider

Magda Sikorska

Paweł Siwy

dr Witold Skowroński

dr Małgorzata Szczypińska

dr Rafał Szubert

Katarzyna Szylderowicz

dr Marcin Turski

dr Michał Tyszkowski

Rafał Walterowicz

Adam Zaremba

Dorota Żurawińska